Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 10.9.2021
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § ja EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

REKISTERINPITÄJÄ: JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Tapio Laitinen | Y-tunnus 3209945-5
Kauppakatu 6 A 30, 40100 Jyväskylä
p. +358 44 987 3386 | info@tapiolaitinen.com

REKISTERIN NIMI
Tapio Laitinen, asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, asiakaspalvelussa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä̈, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä̈ markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan antamat tiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja markkinointiin. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat yrityksen/organisaation nimi, henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja mahdollinen laskutusosoite.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta (esim. asiakkaan kulku verkkokaupassa ja käynnin kellonaika) käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Näitä tietoja käytetään yleisesti palvelun kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen eikä niitä tavanomaisesti yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan, tai kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics tai julkisista tietolähteistä. Palvelun tilaaja voi poistua rekisteristä milloin tahansa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun (info@tapiolaitinen.com).

HEINKILÖTIETOJEN SÄILTYSAJAT
Asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Luovuttaminen muihin tarkoituksiin on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimiston kirjatessa maksutapahtumia tai Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötietoja sisältävään rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tallennettuja tietoja käsittelee yrityksessä vain yksi henkilö, rekisterinpitäjä. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä, kun käsittelee henkilötietoja ja yrityksen tietoliikenne on salattua. Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa, jonka tietosuojan taso on määräysten mukainen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Kaikki yrityksen käyttämät laitteet (kannettavat tietokoneet, tabletit ja puhelimet) on suojattu yksilöllisillä salasanoilla.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja oikeus pyytää rekisterin ylläpitäjää oikaisemaan tai korjaamaan rekisteritietonsa. Tarkistus-, oikaisu- ja poistopyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.

MAHDOLLISISTA TIETOSUOJARIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN
Yritys tekee kaikkensa, että asiakkaiden henkilötiedot säilytetään turvallisesti. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta tietoturvallisuutta loukataan, ilmoitetaan rikkomuksesta viipymättä viranomaisille ja tarvittaessa myös asianosaisille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Yritys pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Evästeilmoitus

TIETOA EVÄSTEISTÄ
Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.
 

MITÄ OVAT EVÄSTEET
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

MITEN EVÄSTEITÄ KÄYTETÄÄN
Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -verkkopalvelua, jonka avulla seurataan mm. sivuston kävijämääriä ja millä sivuilla vieraillaan eniten. Google Analytics tallentaa vierailijan laitteen IP-osoitteen, jonka Tietosuojalautakunta on katsonut kuuluvan henkilötietoihin.

Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaa tai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla. Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivuston verkkovastaavan hallinnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

KUINKA VOIT HALLITA EVÄSTEITÄ
Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Tapio Laitinen – kuvantekijä

Kirjava kattaus media-alan palveluja printtimediasta verkkosivuihin ja pidemmälle.

Y-tunnus 3209945-5

Kauppakatu 6 A 30
40100 JYVÄSKYLÄ
info@tapiolaitinen.com
© 2021 Tapio Laitinen

Tietosuojaseloste ja evästeilmoitus
Yhteydenottolomake